Новости публикуются на языке оригинала

Як було вже відмічено нами, ч. 9 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» від 07.04.2011 р. № 3206-VI передбачає, що державний орган, орган місцевого самоврядування, інша юридична особа публічного права протягом 10 днів із дня одержання антикорупційної декларації від суб'єкта декларування надсилає її копію до Державної фіскальної служби для здійснення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей.

Перевірка достовірності зазначених у декларації відомостей проводиться в порядку, визначеному ДФС. Проте цей порядок має затвердити Мінфін.

Наказом Мінфіну від 13.03.2015 р. № 333 затверджено Порядок здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, який набирає чинності із 30.04.2015 р. (готується до опублікування в «Офіційному віснику України» від 30.04.2015 р. № 32).

Загальний алгоритм проведення контролюючими органами перевірки включає такі складові:

1) одержання від державного органу, органу місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права копії антикорупційної декларації;

2) проведення перевірки достовірності зазначених у декларації відомостей, що фактично полягає в:

  • аналізі наявної в контролюючому органі податкової інформації про доходи, отримані суб'єктом декларування, та порівнянні її з відомостями про доходи, вказаними в декларації, з метою з'ясування достовірності й повноти їх відображення в декларації;
  • порівнянні відомостей про вказане в декларації нерухоме майно, транспортні засоби, кошти на рахунках у банках та інших фінансових установах, цінні папери, внески до статутного (складеного) капіталу товариства, підприємства, організації, фінансові зобов'язання з наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них із метою з'ясування достовірності й повноти їх відображення в декларації;
  • проведенні арифметичного контролю;

3) направлення запитів до державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також платників податків для одержання документів (копій документів) та інформації стосовно відомостей, які мають відображатися в декларації, у разі:

  • встановлення розбіжностей між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них;
  • необхідності з'ясування інформації про перебування у власності, в оренді чи на іншому праві користування декларанта нерухомого майна, транспортних засобів, перебування в його власності цінних паперів, внесків до статутних (складених) капіталів товариств, підприємств, організацій, витрат на придбання, фінансових зобов'язань, інших відомостей, які мають відображатися в декларації;

4) одержання від суб'єкта декларування письмового пояснення та/або копій підтвердних документів у разі встановлення розбіжності між відомостями, зазначеними в декларації, та наявною в контролюючому органі податковою інформацією про них, у тому числі — встановленою після отримання відомостей за запитами від державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, а також платників податків.

Надані письмові пояснення та/або копії підтвердних документів з питань установлених розбіжностей є обов'язковими до розгляду та врахування для складанні висновку про результати здійснення перевірки;

5) підготовка висновку про результати здійснення перевірки достовірності відомостей, зазначених у декларації;

6) надсилання письмового повідомлення спеціально вповноваженим суб'єктам у сфері протидії корупції, а також керівнику органу, в якому працює відповідний суб'єкт декларування, у разі встановлення за результатами перевірки недостовірності відомостей, зазначених у декларації.

Відомості про вказаних у декларації членів сім'ї особи, стосовно якої проводиться перевірка, не перевіряються.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»