Новости публикуются на языке оригинала

Особливого значення набуває проблема стягнення членських внесків з юридичних осіб, стосовно яких порушено справу про банкрутство, оскільки відповідно до положень Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (далі — Закон) задоволення вимог кредиторів у такому випадку відбувається в порядку черговості. Про це нагадує Федерація профспілок України.

Як свідчить судова практика, вимоги профспілкових організацій щодо стягнення заборгованості зі сплати членських внесків з юридичних осіб, стосовно яких у господарському суді розглядається справа про банкрутство, зараховуються до шостої черги вимог кредиторів, для задоволення яких майна юридичної особи-банкрута зазвичай не вистачає.

Натомість згідно із положеннями ст. 45 згаданого Закону вимоги, не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними.

Проте нещодавно з’явилася судова практика віднесення Господарським судом Львівської області вимог первинної профспілкової організації по стягненню заборгованості членських профспілкових внесків працівників до першої черги вимог кредиторів.

В ухвалі від 06.03.2015 р. по справі № 914/4160/14 із посиланням на норми міжнародного права й вітчизняного законодавства суд дійшов висновку, що профспілкові внески є частиною заробітної плати, а відтак, у межах розгляду в господарському суді справи про банкрутство юридичної особи такі вимоги мають задовольнятись у першу чергу.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»