Новости публикуются на языке оригинала

Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо умов повернення строкових депозитів).

Метою прийняття закону є встановлення стабільності банківської системи через урегулювання механізму створення ресурсної бази діяльності банківської системи.

Законом установлено, що клієнти банку матимуть право отримати вклади й нараховані по ним відсотки за строковим банківським договором, коли спливе строк його дії, на відміну від чинного нині правила, за яким, зокрема, фізособи-вкладники можуть отримати власний вклад або його частину на першу вимогу. Дострокове повернення вкладу й нарахованих процентів за цим вкладом можливе лише у випадку, якщо це передбачено умовами договору банківського строкового вкладу.

Відповідні зміни внесено до ст.ст. 1060, 1065 Цивільного кодексу України та ст. 13 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» від 23.02.2006 р. № 3480-IV.

Отже, тепер вкладникам слід уважніше досліджувати договори банківських вкладів на предмет їх дострокового розірвання. Адже, якщо така умова не буде передбачена договором, законних підстав вимагати повернення коштів вкладників до спливу строку дії договору в них не буде.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»