Новости публикуются на языке оригинала

Виписки з Єдиного державного реєстру відходять у небуття. Тепер усі дані міститимуться на спеціальному веб-сайті.

Відомості, що є в Єдиному державному реєстрі, — відкриті й загальнодоступні, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття й закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки і майно.

Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються у формі:

  • відкритого доступу через офіційний веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців, до актуальних на момент запиту й на визначену дату відомостей Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування;
  • витягу;
  • довідки;
  • виписки.

Бюро кредитних історій і банки на свій електронний запит отримують інформацію з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у форматі бази даних, витягу та/або в іншому форматі в режимі реального часу.

За надання відомостей із Єдиного державного реєстру справляється плата в такому розмірі:

  • 0,05 мінімальної заробітної плати — за надання витягу й довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
  • 0,02 мінімальної заробітної плати — за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;
  • 75% встановленої плати — за надання витягу, довідки й виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.

Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати в місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.

За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.

Відомості з Єдиного державного реєстру надаються протягом 24 годин, окрім вихідних і святкових днів, після надходження запиту.

Порядок доступу до відомостей Єдиного державного реєстру через веб-сайт центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців, встановлюється Міністерством юстиції України.

Відповідні новації запроваджені Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 р. № 191-VIII. Документ набирає чинності із дня, наступного за днем його опублікування.

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»