Минфин Украины разработал проект Порядка заполнения и выдачи таможней сертификата по перевозке товара EUR.1 в соответствии с Соглашением об ассоциации между Украиной, с одной стороны, и Европейским Союзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами, с другой стороны (далееПроект).

Так, сертификат предусмотрено заполнять на одну партию экспортируемых товаров. Номер сертификата, состоящий из буквенных знаков и девяти цифр, заполняется должностным лицом таможни по следующей схеме:

А 123.ММММММ,

где: 123 — код таможни, выдавшей сертификат;

ММММММ — порядковый номер сертификата, присваиваемого в порядке возрастания, начиная с единицы. Каждая таможня ведет отдельную нумерацию выданных ею сертификатов.

Проект предусматривает следующий порядок пографного заполнения сертификата EUR.1.

Публикуется на языке оригинала

Номер графи сертифіката EUR.1

Порядок заповнення

Хто заповнює

Графа 1

«Експортер»

Зазначаються найменування юрособи та місцезнаходження, якщо відправником є юрособа, або ім’я, прізвище та місце проживання фізособи, яка експортує товари. Експортер указується відповідно до даних контракту/доповнень до контракту

Заповнює експортер в обов’язковому порядку

Графа 2

«Сертифікат, що використовується у преференційної торгівлі між ____та________»

Зазначаються назви Сторін, що підписали Угоду: Україна та ЄС

Заповнює експортер в обов’язковому порядку

Графа 3

«Одержувач вантажу»

До графи вносяться найменування (якщо вантажоодержувач  юрособа) або ім’я, прізвище (якщо вантажоодержувач  фізособа) та повна адреса (місцезнаходження/місце проживання) особи — одержувача товару в країні, зазначеній у графі 5

Заповнюється за бажанням експортера

Графа 4

«Країна, група країн або територія призначення, з яких походять товари»

Зазначається назва країни: Україна.

У разі видачі сертифіката на основі попередньо оформленого або виданого підтвердження походження в графі зазначається назва країни ЄС або ЄС

Заповнює експортер в обов’язковому порядку

Графа 5

«Країна, група країн або територія призначення»

Зазначається назва країни: Україна або країни ЄС

Заповнює експортер в обов’язковому порядку

Графа 6

«Транспортні реквізити»

У графі зазначаються відомості про транспортний засіб, який доставляє товари, що експортуються, та його маршрут переміщення. Якщо невідомо, який транспортний засіб прибуде в країну, ця графа не заповнюється

Заповнюється за бажанням експортера

Графа 7

«Ремарки»

До графи вносяться такі записи: «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DUPLICATE», «ВИДАНИЙ НА ЗАМІНУ СЕРТИФІКАТА» та вказуються номер і дата видачі сертифіката, яким замінюється цей сертифікат. Графа заповнюється в таких випадках:

  • видача сертифіката після здійснення експорту;
  • видача дубліката сертифіката;
  • видача сертифіката на підставі підтвердження походження, виданого або оформленого попередньо

Заповнює посадова особа митниці

Графа 8

«Номер елементу; Позначки та номери; Номер та вид пакування; Опис товарів»

Перед описом кожного виду товару записується порядковий номер. Далі зазначаються знаки та номери пакувань товарів, що експортуються, кількість і вид упаковок. Якщо товар не упакований, зазначається кількість одиниць товару або їх стан (насипом).

Безпосередньо під останнім пунктом повинна бути накреслена горизонтальна лінія. Весь вільний простір повинен бути перекреслений таким чином, щоб зробити неможливим пізніше дописування.

При цьому в графі 8 сертифіката робиться посилання на відповідний рахунок-фактуру або інший комерційний документ із зазначенням його реквізитів і кількості аркушів, із яких він складається. Відомості про походження товарів у рахунку-фактурі або іншому комерційному документі засвідчуються особистим підписом посадової особи митниці та проставленням номерної печатки

Заповнює експортер в обов’язковому порядку

Графа 9

«Повна маса (кг) або інші виміри (літри, м3та інші)»

Зазначається вага брутто (у кілограмах, тоннах) товару, описаного в графі 8, або кількість в інших одиницях виміру

Заповнює експортер в обов’язковому порядку

Графа 10

«Інвойси»

У графі зазначаються номер і дата складання рахунка-фактури (рахунків-фактур) або іншого комерційного документа, який був оформлений на зазначені в графі 8 товари

Заповнюється за бажанням експортера

Графа 11

«Митний дозвіл»

Після слів «митний підрозділ» зазначається найменування митниці, що видає сертифікат.

Після слів «Країна або територія видачі» зазначається назва країни: Україна.

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста та дата видачі сертифіката.

Сертифікат засвідчується підписом посадової особи митниці та проставленням особистої номерної печатки

Графа заповнюється посадовою особою митниці

Графа 12

«Декларація від експортера»

У графі зазначаються місце й дата заповнення сертифіката, проставляється підпис експортера

Заповнює експортер в обов’язковому порядку

Графа 13

«Запит про перевірки до»

Зазначаються обґрунтування та причини проведення перевірки достовірності сертифіката й походження товарів.

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста й дата запиту про проведення перевірки достовірності сертифіката та походження товарів

Графа заповнюється митним органом країни імпорту товару

Графа 14

«Результат перевірки»

У графі зазначаються результати перевірки достовірності сертифіката й походження товарів.

Після слів «Місце і дата» зазначаються назва міста й дата завершення перевірки достовірності сертифіката й походження товарів.

Графа засвідчується підписом посадової особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну митну політику, та проставленням печатки цього органу

Заповнюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну митну політику, у разі проведення верифікації (перевірки достовірності) сертифіката та походження товарів за запитом митних адміністрацій країн ЄС

 

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»