С 1 октября 2019 года из обращения изымают разменные монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек, которые перестают быть средством платежа. В свою очередь банки будут выдавать по кассовым документам наличные в суммах, кратным малейшему номиналу денежных знаков национальной валюты, находящейся в обращении - 10 копейкам. Ведь соответствующие требования заложены в постановлении Правления НБУ от 20.06.2019 г. № 82.

Это спровоцировало настоящую проблему для бухгалтеров, которым приходится выдавать зарплату наличными.

Ведь округления общих (в чеке) сумм действуют для расчетов наличными за товары (работы, услуги) по правилам, определенным постановлением Правления НБУ от 15.03.2019 г. № 25. Округлять до 10 копеек начисленную зарплату оснований нет, ведь законодательство этого не предусматривает. Работник должен получить начисленную ему зарплату за вычетом налогов и других обязательных удержаний.

НБУ отреагировал на эту ситуацию ответом на своей странице в сети Фейсбук:

«Після 01 жовтня 2019 року при виплаті заробітної плати з кас підприємства радимо зазначати у видатковому касовому ордері або видатковій відомості суми виплат у сумах, кратних 10 копійкам. Також рекомендуємо застосовувати практику нарахування сум заробітної плати з урахуванням частки у копійках як кредиторської/дебіторської заборгованості, що переходить на наступний місяць, що не викликає необхідності в округленні нарахованих сум.

Крім того зазначаємо, що відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" відображення та облік зазначених вище операцій відноситься до питань організації бухгалтерського обліку на підприємстві і належить до компетенції його власника (власників) або уповноваженого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.

Одночасно зазначаємо, що одним зі шляхів уникнення незручностей під час виплат заробітної плати може бути укладення відповідного договору з обслуговуючим банком та здійснення перерахування зазначених виплат на рахунки працівників, оскільки під час здійснення безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюється (пункт 6 постанови Правління НБУ від 15.03.2018 № 25)».

Источник: официальная страница НБУ в Фейсбук

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»