01.01.2014 г. законодатель выведет из-под объекта обложения особого налога на операции по отчуждению ценных бумаг и операций с деривативами операции по отчуждению акций. Учитывая поправку, внесенную Законом № 657-VII, с 01.01.2014 г. абзац 3 пп. 212.1.9 НКУ будет звучать так: «Не є платниками особливого податку на операції з відчуження цінних паперів та операцій з деривативами фізичні або юридичні особи — резиденти або нерезиденти (в тому числі їх відокремлені підрозділи), які проводять операції з відчуження акцій, ощадних (депозитних) сертифікатів, акцій приватних акціонерних товариств, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, цінних паперів, корпоративних прав в іншій, ніж цінні папери, формі, емітованих нерезидентами».

 

Закон Украины от 24.10.2013 г. № 657-VII

Официально опубликован в газете «Голос Украины» за 12.11.2013 г. № 212.

Соответствующие положения вступят в силу 01.01.2014 г.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»