Новости публикуются на языке оригинала

Депутатами прийнято Закон «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» (законопроект № 5368).

Ухваленим документом передбачено, зокрема:

 • запровадження електронного кабінету;
 • нову процедуру надання індивідуальних податкових консультацій;
 • за контролюючими органами лишається функція адміністрування податків, зборів, платежів, у т.ч. перевірки та звірки платників податків;
 • за податковими інспекціями лишаються функції сервісного обслуговування платників податків, реєстрації та ведення обліку платників податків і платників ЄСВ;
 • листування з платниками податків засобами електронного зв’язку;
 • надміру сплачені податкові зобов’язання з ПДВ підлягають поверненню винятково на електронні ПДВ-рахунки платника податку;
 • контролюючим органам забороняється в односторонньому порядку розривати договір про визнання електронних документів;
 • процедуру оскарження рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН;
 • камеральна перевірка податкової декларації чи уточнюючого розрахунку може бути проведена лише протягом 30-ти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку їх подання, а якщо такі документи були надані пізніше — за днем їх фактичного подання;
 • план-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті ДФС до 25 грудня року, що передує року, у якому проводитимуться такі документальні планові перевірки;
 • штрафні санкції за невиправлення помилок під час зазначення обов’язкових реквізитів податкової накладної, виявлених контролюючим органом. До 31 грудня 2017 року такі штрафні санкції не застосовуються;
 • половинний розмірі ставки ПДФО для доходів у вигляді дивідендів по акціях і корпоративних правах, нарахованих нерезидентами, інститутами спільного інвестування та суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток;
 • добові в разі відрядження за кордон у розмірі до 80 євро на день;
 • змінено список витрат, які не включаються до витрат підприємця, а  також надано можливість підприємцям нараховувати амортизацію;
 • податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в ЄРПН платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, і не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження;
 • запровадження механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування. Період з 1 квітня 2017 року до 1 липня 2017 року є перехідним періодом для цього механізму;
 • фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом і перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб — підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, із розрахунку на календарний місяць;
 • дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податку групи 3 (юридичними особами) та групи 4 власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, установленими розділами II і IV ПКУ;
 • 20 січня 2017 року значення суми, на яку платник має право зареєструвати податкові накладні/розрахунки коригування до податкових накладних в ЕРПН, збільшується на суму коштів, повернених у період із 1 січня 2016 року до 1 січня 2017 року платнику податку на рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ;
 • штрафні санкції та пеня не застосовуються до сільськогосподарських підприємств, що застосовують спеціальний режим оподаткування ПДВ, за заниження такими сільськогосподарськими підприємствами податкового зобов’язання з ПДВ або завищення ними бюджетного відшкодування, які виникли внаслідок порушення порядку розподілу податкового кредиту;
 • бюджетне відшкодування ПДВ здійснюється в межах коштів, наявних на єдиному казначейському рахунку;
 • платники податку на прибуток під час розрахунку амортизації за прямолінійним методом щодо основних засобів групи 4 можуть використовувати починаючи з 1 січня 2017 року мінімально допустимий строк амортизації, який становить 2 роки, якщо витрати на придбання таких основних засобів понесені (нараховані) платником податків після 1 січня 2017 року та в разі, якщо для таких основних засобів одночасно виконуються встановлені вимоги;
 • на період до 31 грудня 2021 року застосовується ставка 0 відсотків для платників податку на прибуток, якщо виконуються встановлені вимоги;
 • індивідуальна податкова консультація, надана контролюючим органом у письмовій або електронній формі до 31 березня 2017 року (включно), звільняє платника податків (податкового агента та/або його посадову особу) від відповідальності, включаючи фінансову (штрафні санкції та/або пеню), за діяння, що містять ознаки податкового правопорушення, учинені до 31 грудня 2017 року (включно).
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»