Новости публикуются на языке оригинала

Аудиторська палата України постановою від 01.12.2016 р. № 334/16 із 1 січня 2017 року встановила:

  • Плату за проведення сертифікації фізичних осіб на право зайняття аудиторською діяльністю:

1.1. За кожен етап кваліфікаційного іспиту для осіб, які звернулися із заявами про допущення їх до кваліфікаційного іспиту з метою отримання сертифіката аудитора, — у розмірі 4800,00 грн (у т.ч. ПДВ — 800,00 грн).

1.2. За щорічне контрольне тестування за підсумками вдосконалення професійних знань аудиторів — у розмірі 720,00 грн (у т.ч. ПДВ — 120,00 грн).

1.3. За подовження строку чинності сертифіката — у розмірі 4800,00 грн (у т.ч. ПДВ — 800,00 грн).

  • Плату за включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів:

2.1. За включення до Реєстру аудиторських фірм й аудиторів — у розмірі 12000,00 грн (у т.ч. ПДВ — 2000,00 грн).

2.2. За подовження строку дії Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів — у розмірі 7200,00 грн (у т.ч. ПДВ — 1200,00 грн).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»