Новости публикуются на языке оригинала

Згідно з п. 2 р. II Порядку надіслання контролюючими органами податкових повідомлень-рішень платникам податків, затвердженого наказом Мінфіну від 28.12.2015 р. № 1204, у разі зменшення від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток контролюючим органом складається податкове повідомлення-рішення за формою «П».

Формою «П» податкового повідомлення-рішення передбачено, що протягом 10-ти календарних днів, що настають за днем отримання податкового повідомлення-рішення (під час проведення процедури адміністративного чи судового оскарження — протягом 10-ти календарних днів, наступних за днем її закінчення), частина суми від’ємного значення об’єкта обкладення податком на прибуток, яку було завищено, підлягає виправленню платником податків у показниках податкової звітності з податку на прибуток.

Водночас у підкатегорії 102.25 системи «ЗІР» контролери роз’яснюють: ПКУ не передбачено відповідальності за порушення строків подання уточнюючої звітності відповідно до податкового повідомлення-рішення за формою «П».

До того ж фіскалами зауважено: неподання уточнюючої податкової декларації з податку на прибуток відповідно до податкового повідомлення-рішення щодо необхідності виправлення показників такої декларації може призвести до визначення контролюючим органом податкових зобов’язань із податку на прибуток та нарахування штрафних санкцій за наслідками перевірок наступних податкових (звітних) періодів.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»