Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 30.11.2016 р. № 25816/6/99-99-15-02-02-15 розглянула питання щодо визнання заборгованості безнадійною та повідомляє: у разі використання резерву для списання дебіторської заборгованості така заборгованість перевіряється на відповідність критеріям безнадійності, визначеним пп. 14.1.11 ПКУ, та за умови її відповідності коригування (збільшення) фінрезультату до оподаткування згідно із ч. 2 пп. 139.2.1 ПКУ на суму витрат від списання дебіторської заборгованості понад суми резерву сумнівних боргів не здійснюється.

Як зазначено в запиті платника податку, примусове виконання рішення щодо стягнення заборгованості з контрагента, який знаходиться на території АР Крим, було призупинено у зв’язку з набранням чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільної роботи стратегічних підприємств енергетичної галузі» від 15.05.2013 р. № 238 із подальшим його погашенням відповідно до Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 р. № 2711-IV.

Однак процедура погашення заборгованості відповідача призупинена у зв’язку з початком тимчасової окупації території України (20 лютого 2014 року (п. 2 ст. 1 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15.04.2014 р. № 1207-VII).

Отже, заборгованість покупця, який знаходиться на тимчасово окупованій території України, перед продавцем за неоплату отриманого обладнання, підпадає під визначення безнадійної, оскільки стягнення її виявилося неможливим у зв’язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажорних обставин) (за умови їх підтвердження в установленому порядку). Списання такої заборгованості за рахунок створених резервів сумнівної заборгованості регулюється положеннями п. 139.2 ПКУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»