Новости публикуются на языке оригинала

ДФСУ в листі від 07.12.2016 р. № 26467/6/99-95-42-01-15 розглянула питання щодо відображення в податковій декларації з податку на прибуток підприємств суми авансових внесків у зв’язку з виплатою дивідендів, сплачених у поточному році, у т.ч. у зменшення нарахованої суми податку на прибуток у поточному звітному (податковому) періоді.

Згідно з пп. 57.11.2 ПКУ, крім випадків, передбачених пп. 57.11.3 ПКУ, емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток.

Сума сплачених авансових внесків із податку на прибуток під час виплати дивідендів підлягає зарахуванню в зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в декларації за звітний (податковий) рік.

Відповідно до п. 137.4 ПКУ, податковими (звітними) періодами для податку на прибуток підприємств, окрім випадків, передбачених п. 137.5 ПКУ, є календарні: квартал, півріччя, три квартали, рік. При цьому декларація розраховується наростаючим підсумком. Податковий (звітний) період розпочинається з першого календарного дня податкового (звітного) періоду й закінчується останнім календарним днем податкового (звітного) періоду.

Сума авансового внеску, яка має бути сплачена під час виплати дивідендів (прирівняних до них платежів) у звітному (податковому) періоді, відображається в рядку 6 Додатка АВ до декларації та переноситься до рядка 20 такої декларації.

Розрахунок зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму сплачених авансових внесків здійснюється в Додатку ЗП до декларації, а саме:

  • у рядку 16.2 Додатка ЗП відображаються авансові внески, нараховані та сплачені у звітному (податковому) періоді (значення показника рядка 6 Додатка АВ до декларації);
  • у рядку 16.3 — авансові внески, нараховані та сплачені в минулих звітних (податкових) періодах, які не враховані в зменшення податку на прибуток (значення показника рядка 16.4.2 Додатка ЗП до декларації попереднього звітного (податкового) року);
  • у рядку 16.4 — сумарне значення рядка 16.2 (нараховані та сплачені авансові внески у звітному (податковому) періоді (першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році)) та рядка 16.3 (авансові внески, не зараховані в зменшення податку в минулих періодах), у т.ч.:
    • у рядку 16.4.1 (до внесення змін у форму декларації наказом Мінфіну України від 08.07.2016 р. — рядок 16.3.1 Додатка ЗП до декларації) — нараховані та сплачені в поточному звітному (податковому) періоді авансові внески, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий звітний період. Платники податку, які подають декларацію щокварталу, відображають у рядку 16.4.1 нараховані та сплачені в першому кварталі, півріччі, трьох кварталах, році авансові внески при виплаті дивідендів, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток за такий перший квартал, півріччя, три квартали, рік;
    • у рядку 16.4.2 — нараховані та сплачені авансові внески, що відносяться на зменшення нарахованої суми податку на прибуток у наступних звітних (податкових) періодах (рядок 16.4 - рядок 16.4.1, переноситься до рядка 16.3 Додатка ЗП до рядка 16 декларації за наступний звітний (податковий) період).

Щодо суми нарахованого та сплаченого авансового внеску з податку на прибуток під час виплати дивідендів у І кварталі 2016 року, що була не зарахована в зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток за такий звітний період, то вона може бути врахована в зменшення податкового зобов’язання з податку на прибуток, задекларованого в декларації в наступному звітному (податковому) періоді 2016 року, зокрема, за три квартали 2016 року.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»