Новости публикуются на языке оригинала

У підкатегорії 102.06.02 системи «ЗІР» контролери повідомили: при переході платника податків зі спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування балансова вартість основних засобів (нематеріальних активів), придбаних у період перебування на спрощеній системі оподаткування, із метою нарахування амортизації згідно з п. 138.3 ПКУ визначається на дату такого переходу за правилами бухгалтерського обліку.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»