Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у листі від 14.11.2016 р. № 24505/6/99-99-14-03-03-15 розглянула низку запитань від платника податків:

1. Чи спростовують висновки довідок перевірок покупців висновки актів (довідок) перевірок (звірок) постачальників товарів (робіт, послуг) за умови, якщо довідки перевірок покупців складені контролюючими органами вже після складання актів (довідок) перевірок (звірок) постачальників?

Якщо висновки акта перевірки не визнані протиправними та не скасовані за результатами розгляду заперечень до цього акта чи в судовому порядку, вони не можуть вважатися неправомірними лише на підставі того, що висновки акта (довідки) контрагента суперечать їм.

У разі незгоди платника податків або його законних представників із висновками перевірки чи фактами й даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати заперечення.  До того ж  рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному чи судовому порядку.

2. Які саме дії (заходи) повинні або можуть бути вжиті контролюючими органами за місцем податкового обліку постачальників товарів (робіт, послуг) із метою усунення розбіжностей та поновлення показників податкових декларацій постачальників у разі отримання інформації про відображення довідок перевірок покупців в Інтегрованій автоматизованій системі «Податковий блок»?

Питання стосовно заходів щодо відображення, поновлення, а також усунення розбіжностей (коригування показників), що містяться в автоматизованих базах і системах контролюючих органів, у т.ч. за матеріалами перевірок (звірок) платників податків є компетенцією контролюючих органів. А зібрана податкова інформація й результати її використовуються для виконання покладених на контролюючі органи функцій та завдань.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»