Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у листі від 08.11.2016 р. № 35730/7/99-99-12-03-04-17 зауважила: платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за III квартал 2016 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства в розмірі 47,16% — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки НБУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»