Минэкономразвития утвердило ряд национальных стандартов Украины, которые вступают в силу 01.01.2014 г. К ним, в частности, относятся нацстандарты для сельскохозяйственной техники:

  • ДСТУ ISO 5395:2013 — «Сільськогосподарські машини. Газонокосарки самохідні, трактори газонні та садові, косарки професійної призначеності, трактори газонні та садові з косильними пристроями. Визначення, вимоги щодо безпеки та методи випробування» — впервые;
  • ДСТУ 7322:2013 — «Трактори сільськогосподарські. Загальні технічні умови» — впервые (с отменой в Украине ГОСТ 19677-87);
  • ДСТУ 7326:2013 — «Сільськогосподарські машини. Засоби збиральні і транспортні. Вимоги до габаритних і навантажувальних висот, вільних зон і напрямку вивантаження» — впервые (с отменой в Украине ГОСТ 25353-82);
  • ДСТУ 7323:2013 — «Сівалки тракторні. Основні показники та характеристики» — впервые (с отменой в Украине ГОСТ 26711-89).

Приказ Минэкономразвития «О принятии национальных стандартов Украины, гармонизированных с международными и европейскими стандартами, утверждении национальных стандартов Украины, отмене нормативных документов Украины и межгосударственных стандартов в Украине» от 14.10.2013 г. № 1231

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»