Новости публикуются на языке оригинала

КМУ відразу уніс до Верховної Ради України 2 законопроекти про внесення змін до ПКУ, а саме:

 • доопрацьований проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році (№ 5132) (далі — Законопроект № 5132);
 • проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України (щодо покращення інвестиційного клімату в Україні) (№ 5368) (далі — Законопроект № 5368).

Доопрацьованим Законопроектом № 5132, зокрема, пропонується:

у частині податку на прибуток:

 • зменшити від 50% до 25% межу для незастосування коригування (збільшення) фінрезультату податкового (звітного) періоду на суму 30% вартості товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг (окрім зазначених у п. 140.2 та в пп. 140.5.5 ПКУ й контрольованих операцій відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у неприбуткових організацій (пп. 140.5.4 ПКУ);

у частині ПДВ:

 • установити 60-денний строк для проведення контролюючим органом документальної перевірки, у разі якщо розрахунок суми бюджетного відшкодування було зроблено за рахунок від’ємного значення, сформованого за операціями: за періоди до 01.07.2015 р., що не підтверджені документальними перевірками; із придбання товарів/послуг за період до 01.07.2017 р. у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до ст. 209 ПКУ;
 • закрити рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, які додатково відкриті сільськогосподарським підприємствам, що обрали спеціальний режим обкладення ПДВ, із дня, наступного за граничним строком сплати податкових зобов’язань за грудень 2016 року, для платників, які обрали квартальний податковий період — за ІV квартал 2016 року;
 • здійснити реєстрацію податкових накладних і/або розрахунків коригування до податкових накладних у ЄРПН, складених сільськогосподарськими підприємствами, що обрали спеціальний режим обкладення ПДВ, за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, не пізніше 15 січня 2017 року;
 • переносити суму від’ємного значення за операціями з постачання сільськогосподарських товарів/послуг, визначених відповідно до п. 209.7 ПКУ, сформовану платниками-сільгосппідприємствами, що до 01.01.2017 р. застосовували спецрежим обкладення ПДВ, за результатами звітного (податкового) періоду за грудень 2016 року/ІV квартал 2016 року, до податкової звітності наступного звітного (податкового) періоду, у якій відображаються розрахунки з бюджетом.

Своєю чергою, Законопроект № 5368 пропонує:

у частині податку на прибуток:

 • виключення необхідності виконання вимог ПКУ в частині обов’язкової наявності установчих документів бюджетним установам для отримання статусу неприбуткових установ;
 • доповнення нормами щодо можливості отримання нерезидентом документального підтвердження сплати податку на прибуток на території України;
 • уточнення порядку амортизації основних засобів і нематеріальних активів, нарахування якої здійснюється без урахування їх переоцінки (уцінки, дооцінки), проведеної відповідно до положень бухобліку;
 • коригування фінрезультату до оподаткування на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення невиробничих основних засобів та нематеріальних активів, оскільки такі витрати не можливо враховувати при розрахунку податку на прибуток як такі, що не пов’язані з отриманням доходу платника;
 • зменшення фінрезультату до оподаткування на суму первісної вартості об’єкта невиробничих основних засобів або нематеріальних активів у разі продажу такого об’єкта, оскільки такі витрати були здійснені платником податку під час придбання такого об’єкта й відповідного збільшення фінрезультату до оподаткування на суму залишкової вартості такого об’єкта, визначеної відповідно до національних П(С)БО або МСФЗ;
 • зменшення мінімально допустимих строків до 2-х років амортизації для основних засобів групи 4 (машини й обладнання);
 • запровадження на період до 31.12.2021 р. податкових канікул (застосування нульової ставки податку на прибуток підприємств) для підприємств, у яких річний дохід не перевищує 3 млн грн і розмір нарахованої за кожен місяць звітного періоду зарплати (доходу) працівників є не меншим, аніж 2 мінімальні заробітні плати, за умови відповідності встановленим критеріям;

у частині ПДВ:

 • установлення неможливості скасування податкового кредиту по податковій накладній/розрахунку коригування до неї, складеній та зареєстрованій в ЄРПН після 01.07.2017 р.;
 • запровадження механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН, яка підпадає під критерії оцінки ступеня ризиків, достатніх для такого зупинення (критерії визначатимуться Мінфіном України) та відновлення такої реєстрації, у разі припинення процедури зупинення їх реєстрації;
 • удосконалення системи електронного адміністрування ПДВ:
  • повернення переплат платника податку винятково на рахунок у СЕА, зарахованих до бюджету з такого рахунка;
  • збільшення строку реєстрації податкових накладних і розрахунку коригування до таких податкових накладних у ЄРПН (із 180 до 365 к.дн.) з одночасним установленням штрафу щодо відсутності такої реєстрації в розмірі 50% від суми ПДВ, а також установлення штрафу при порушенні строків реєстрації всіх податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, у т.ч. складених неплатникам податку (за винятком певних операцій);
 • запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування ПДВ;
 • запровадження публічного Тимчасового Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування, поданих до 01.02.2016 р., і по яких станом на 01.01.2017 р. суми ПДВ не відшкодовані з бюджету;
 • розповсюдження обов’язкового реквізиту, зокрема коду товару згідно з УКТ ЗЕД, який відображається в податковій накладній, на всі без винятку товари, а також доповнення новим обов’язковим реквізитом для послуг згідно з Державним класифікатором продукції та послуг;
 • надання права на перенесення податкового кредиту, підтвердженого документальною перевіркою контролюючого органу, при реорганізації шляхом приєднання чи злиття з іншим платником ПДВ до складу податкового кредиту правонаступника.
Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»