Новости публикуются на языке оригинала

ГУ ДФС у м. Києві в листі від 05.10.2016 р. № 21664/10/26-15-12-02-14 виклала власну думку щодо оформлення електронної митної декларації (далі — МД).

Отже, оформлена електронна МД за допомогою автоматизованої системи митного оформлення перетворюється у візуальну форму, придатну для сприйняття її змісту людиною, у форматі, що унеможливлює надалі внесення змін до неї, засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, котра завершила митне оформлення, і надсилається декларанту чи вповноваженій ним особі.

Засвідчення здійснюється шляхом проставлення посадовою особою митного органу у верхній частині лицьового боку кожного аркуша роздрукованої на папері копії електронної МД відмітки «Копія. Згідно з оригіналом», особистого підпису, ініціалів і прізвища, дати засвідчення копії та відбитка особистої номерної печатки.

У випадку митного оформлення товарів із використанням електронної МД, оформлення електронної МД на паперових носіях не є обов’язковим.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»