Новости публикуются на языке оригинала

ДФС листом від 17.10.2016 р. № 33649/7/99-99-15-02-01-17 надала комплексне роз’яснення щодо звітування неприбуткових установ та організацій з огляду на те, що 02.08.2016 р. набрав  чинності наказ Мінфіну України «Про затвердження форми Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації» від 17.06.2016 р. № 553 (далінаказ № 553).

1. Нова форма Звіту передбачає:

  • заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації;
  • відображення податкового зобов’язання з податку на прибуток у разі нецільового використання отриманих коштів та/або розподілу доходів (прибутків) організації серед засновників (учасників), її членів, працівників, членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб;
  • нове поле для місячного податкового (звітного) періоду (для подання Звіту в разі недотримання вимог п. 133.4 ПКУ);
  • поле «Відомості про одночасне подання до звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» (заповнюється у разі подання фінансової звітності за бажанням неприбуткової організації);
  • відображення в додатку ГД до рядків 1.15.2 ГД, 2.6.2 ГД та 3.1 ГД Звіту (далі — додаток ГД) даних митної декларації за ввезеним товаром і показників нецільового використання гуманітарної допомоги.

2. Неприбуткові організації, які не порушували вимог ПКУ, подають звіт за базовий податковий (звітний) період — календарний рік протягом 60-ти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року. При цьому такі неприбуткові організації Звіт за звітні податкові періоди, що дорівнюють «І кварталу», «Півріччю», «Трьом кварталам», не подають.

Подання фінансової звітності разом зі Звітом здійснюється за бажанням неприбуткової організації. При цьому у відповідних клітинках поля «Відомості про одночасне подання до Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації форм фінансової звітності» Звіту робиться позначка «+» про подання відповідних форм фінансової звітності.

3. У разі порушення вимог, визначених п. 133.4 ПКУ, неприбуткова організація зобов’язана подати Звіт у строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду (20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця). Звіт складається за період із початку року (або з початку визнання організації неприбутковою, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення.

Відповідно, для неприбуткових організацій — порушників вимог п. 133.4 ПКУ в рядках 2 та 3 заголовної частини Звіту передбачено відмітку про такий особливий звітний (податковий) період «Місяць», який зазначається при поданні Звіту за період із початку року по останній день місяця, у якому вчинено таке порушення.

У Звіті вказується сума самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток, яка розраховується за ставкою 18% від суми коштів, витрачених не за цільовим призначенням, та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що були розподілені серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (окрім оплати їх праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших пов’язаних із ними осіб, і відображається в рядку 6 частини ІІ Звіту.

Наприклад, якщо порушення відбулося в серпні, то неприбуткова організація повинна подати Звіт не пізніше 20 вересня. У рядку 2 заголовної частини Звіту робиться позначка: «08» — у полі «Місяць». Цей Звіт складається з початку року по останній день серпня, у якому вчинено порушення.

Неприбуткова організація виключається контролюючим органом із Реєстру та стає платником податку на прибуток на загальних підставах із першого дня місяця, наступного за місяцем, у якому вчинено порушення. Отже, у цьому випадку неприбуткова організація стає платником податку на прибуток із першого вересня.

При цьому за подальші періоди, починаючи з вересня, така організація втрачає право звітувати як неприбуткова організація та зобов’язана подавати декларацію з податку на прибуток підприємств і сплачувати податок на загальних підставах.

Така організація зобов’язана протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду, що дорівнює 3-м кварталам, тобто не пізніше 09.11.2016 р., подати до контролюючого органу податкову декларацію з податку на прибуток підприємств. Декларація подається за звітний (податковий) період, що дорівнює 3-м кварталам, у якій необхідно відобразити показники фінансово-господарської діяльності за вересень, а також подати з декларацією фінансову звітність за 9 місяців 2016 року.

Відповідно, за подальші звітні (податкові) періоди такого року, а саме за звітний (податковий) період «Рік», організація подає декларацію з податку на прибуток підприємств, до якої включає показники фінансово-господарської діяльності за вересень-грудень такого року, а також подає разом із декларацією річну фінансову звітність.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»