Новости публикуются на языке оригинала

Мінфін у листі від 14.08.2016 р. № 31-11410-07-10/23534 нагадав: відповідно до п. 9 П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», облікова політика може змінюватися, тільки якщо:

  • змінюються статутні вимоги;
  • змінюються вимоги органу, який затверджує П(С)БО;
  • зміни забезпечать достовірне відображення подій чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Згідно з п. 3.2 Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства, затверджених наказом Мінфіну від 27.06.2013 р. № 635 (даліМетодичні рекомендації), облікова політика може бути змінена, як правило, із початку року.

Відповідно до п. 3.4 Методичних рекомендацій, розпорядчий документ про облікову політику може бути прийнятий як базисний на час діяльності підприємства, до якого за потреби вносяться зміни з визначеного часу.

Таким чином, підприємство може вносити відповідні зміни до розпорядчого документа про облікову політику протягом року з урахуванням наведених норм.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»