Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у листі від 06.10.2016 р. № 32818/7/99-99-15-03-02-15 роз’яснила порядок обкладення ПДВ операцій платників податку, пов’язаних з обігом аграрних розписок.

1. Предметом операцій з аграрними розписками є надання кредитором у борг, який фіксується аграрною розпискою, грошових коштів та/або здійснення ним постачання товарів, робіт, послуг, за які такий кредитор отримує аграрну розписку, що фіксує право вимоги до боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції чи сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах. Таким чином, аграрна розписка є борговим інструментом і різновидом боргової розписки.

2. До валютних цінностей належать, зокрема, боргові розписки, виражені у валюті України. Отже, аграрна розписка чинним законодавством віднесена до категорії валютних цінностей.

3. Операції з обігу (видачі, передання, відступлення, повернення з відміткою про виконання тощо) аграрних розписок не є об’єктом обкладення ПДВ. Оскільки операції з обігу банківських металів, інших валютних цінностей (окрім банкнот і монет, що використовуються для нумізматичних цілей, а також іноземних монет із дорогоцінних металів, базою оподаткування яких є продажна вартість) не є об’єктом обкладення ПДВ (пп. 196.1.4 ПКУ).

4. У разі якщо платник податку здійснює операції з постачання товарів/послуг, які є об'єктом оподаткування згідно зі ст. 185 ПКУ, під забезпечення боргових зобов'язань покупця, наданих такому платнику податку у формі простого чи переказного векселя, чи інших боргових інструментів, випущених таким покупцем або третьою особою, базою оподаткування є договірна вартість, визначена в порядку, установленому п. 188.1 ПКУ, без урахування дисконтів або інших знижок з номіналу такого векселя, а за процентними векселями — така договірна вартість, збільшена на суму процентів, нарахованих або таких, що повинні бути нараховані на суму номіналу такого векселя (п. 189.7 ПКУ). На номінал векселя (у ситуації, що розглядається, — аграрної розписки), у т.ч. без урахування дисконтів або з урахуванням процентів, податкові зобов'язання не нараховуються (п. 189.7 ПКУ).

5. Якщо в межах обігу аграрних розписок (товарних і фінансових) відбувається одна з подій — або відвантаження товару (та, відповідно, отримання аграрної розписки), або оплата вартості товарів, що будуть відвантажені надалі (і боргові зобов'язання за якими оформлюються аграрною розпискою), у платника ПДВ на дату події, що відбулася раніше («перша подія»), виникають податкові зобов’язання з ПДВ за вказаною операцією.

6. Відшкодування боржником за аграрною розпискою витрат, здійснених кредитором за аграрною розпискою на дорощення та збір врожаю заставленої сільськогосподарської продукції, у розумінні ПКУ, є платою за послуги по дорощенню та збору врожаю заставленої сільськогосподарської продукції, надані кредитором за аграрною розпискою боржнику за аграрною розпискою. Операції з надання таких послуг кредитором за аграрною розпискою є об'єктом обкладення ПДВ й обкладаються ПДВ на загальних підставах.

7. У разі передання (відступлення) аграрної розписки попереднім кредитором за аграрною розпискою (особою, що здійснює передання аграрної розписки) новому кредитору в платника податку попереднього кредитора за аграрною розпискою (особи, котра здійснює передання аграрної розписки) виникає обов’язок щодо нарахування податкових зобов’язань із ПДВ за правилами, визначеними п. 198.5 ПКУ.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»