Новости публикуются на языке оригинала

Філії та представництва юридичних осіб, які не мають статусу юридичних осіб, не можуть від свого імені виступати замовником у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг. У зазначеному випадку замовником може виступати саме юридична особа, котра здійснює закупівлю через уповноважений належним чином відокремлений підрозділ.

Окрім того, договір про закупівлю від імені юридичної особи — замовника підписують керівники філій і представництв на підставі довіреності, виданої відповідно до чинного законодавства.

Таким чином, головна організація може створювати тендерні комітети або визначати вповноважену особу (осіб) у філіях, представництвах й інших відокремлених підрозділах із метою забезпечення ефективного безперервного функціонування роботи замовника та його підрозділів як єдиного цілого.

Водночас надання повноважень відокремленим підрозділам не може бути спрямоване на уникнення проведення процедур закупівель головною організацією, що утворила такий відокремлений підрозділ.

Так, у формах документів у сфері публічних закупівель зазначається, зокрема, найменування юридичної особи. Тому, у разі якщо закупівля здійснюється відокремленим підрозділом юридичної особи, у формах документів у сфері публічних закупівель указується найменування юридичної особи із зазначенням такого відокремленого підрозділу чи найменування відокремленого підрозділу із зазначенням такої юридичної особи.

Отже, відповідно до згаданого наказу, інформація про замовника, зокрема найменування замовника, код згідно з ЄДРГТОУ замовника, заповнюється електронною системою закупівель автоматично, тобто на підставі інформації, унесеної при реєстрації.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи здійснює закупівлю, то така закупівля провадиться відповідно до складеного й затвердженого тендерним комітетом або вповноваженою особою (особами) відокремленого підрозділу юридичної особи річного плану закупівель.

Відокремлені підрозділи підприємства, які не мають статусу юридичних осіб, не можуть від свого імені брати участь у процедурах закупівель.

На це звертає увагу Мінекономрозвитку в листі від 30.09.2016 р. № 3302-06/31458-07.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»