Новости публикуются на языке оригинала

ДФС у листі від 13.09.2016 р. № 19914/6/99-99-15-02-02-15 повідомляє: господарські операції між комітентом-резидентом та комісіонером-резидентом не підпадають під визначення контрольованих як такі, що здійснюються між резидентами, незалежно від того, чи є вони пов’язаними особами.

Зважаючи на те що продаж товару на умовах комісії не передбачає переходу права власності на цей товар від комісіонера-резидента до покупця-нерезидента, такі операції також не підпадають під визначення контрольованих.

Своєю чергою, у разі досягнення критеріїв, установлених пп. 39.2.1.7, пп. 39.2.1 ПКУ операції з продажу товарів між комітентом-резидентом і покупцем-нерезидентом підпадають під визначення контрольованих, якщо:

  • покупець-нерезидент є пов’язаною особою з комітентом-резидентом

або

  • країна резиденції покупця-нерезидента включена до переліку держав (територій), затвердженого Урядом на момент здійснення такої операції (див. Розпорядження КМУ «Про затвердження переліку держав (територій), які відповідають критеріям, установленим підпунктом 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 Податкового кодексу України» від 14.05.2015 р. № 449-р).

У цьому випадку комітент-резидент зобов’язаний у встановлений строк подати звіт про контрольовані операції, здійснені протягом звітного податкового періоду.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»