Новости публикуются на языке оригинала

У зв’язку зі створенням опорних шкіл та їх філій відділи освіти приймають на роботу вчителів, які не мають повного навчального навантаження, в іншу школу за сумісництвом. Чи правильними є такі дії? Як має здійснюватись оплата праці вчителів, які працюють у двох і більше школах, зокрема й під час канікул учнів?

На ці питання надає відповідь Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки освітян на веб-сайті профспілки.

Не вважається сумісництвом інша робота, котра виконується в тому разі, коли на основній роботі працівник трудиться неповний робочий день і відповідно до цього отримує неповний оклад (ставку), якщо оплата його праці по основній та іншій роботі не перевищує повного окладу (ставки) за основним місцем роботи.

Тому робота вчителя в іншій школі (або декількох) в обсязі, що складає разом з основним місцем роботи повну ставку, не вважається сумісництвом.

Однак щодо оплати праці вчителів, то той факт, що вони працюють у декількох школах, зокрема й за сумісництвом, не впливає на порядок визначення заробітної плати.

Оплата праці педагогічних працівників провадиться відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом МОН від 15.04.1993 р. № 102 (далі — Інструкція № 102).

Пунктом 73 Інструкції № 102 установлено: погодинна оплата педагогічних працівників допускається лише при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх по хворобі або з інших причин учителів, яке тривало не більш ніж 2 місяці, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, що залучаються для педагогічної роботи.

Якщо заміщення тривало понад 2 місяці, то оплата праці педагогічного працівника провадиться з першого дня заміщення за всі години фактичного педагогічного навантаження в порядку, передбаченому п. 68 Інструкції № 102, тобто за тарифікацією.

У листі МОН від 18.02.2015 р. № 1/11-2072 викладено позицію, котра стосовно вчителів й інших педагогічних працівників не відповідає вимогам п. 73 Інструкції № 102. Та обставина, що п. 5 Положення про умови роботи за сумісництвом, затвердженого спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінфіну від 28.06.1993 р. № 43, передбачено, що оплата праці сумісників здійснюється за фактично виконану роботу, не є підставою вважати, що затверджений при тарифікації обсяг навчального навантаження може бути вчителем фактично не виконаним.

Тому під час оплати праці вчителів необхідно керуватись Інструкцією № 102, відповідно до п. 68 якої оплата праці вчителів й інших педагогічних працівників, котрі працюють у 2-х і більше загальноосвітніх або інших навчальних закладах, здійснюється винятково за тарифікацією, що відбувається в кожному з них із затвердженням відповідному вчителеві обсягу тижневого навантаження й інших виконуваних ним видів педагогічної роботи.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»