Новости публикуются на языке оригинала

Під час прийняття на роботу працівника з інвалідністю встановлюється загальний порядок прийняття й подання документів роботодавцю як і для інших працівників.

Винятком є ситуація, коли за висновком медико-соціальної експертизи стан його здоров'я перешкоджає виконанню професійних обов'язків, загрожує здоров'ю та безпеці праці інших осіб або продовження трудової діяльності чи зміна її характеру й обсягу загрожує погіршенню здоров'я працівника з інвалідністю. У цьому разі, окрім документів, передбачених ст. 24 КЗпП, працівник з інвалідністю під час прийняття на роботу подає роботодавцю довідку з висновком медико-соціальної експертизи для врахування індивідуальних потреб при працевлаштуванні.

На це звертає увагу Держпраці в листі від 04.05.2016 р. № 5081/4/4.1-ДП-16.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»