Новости публикуются на языке оригинала

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі — НКЦПФР) на своєму офіційному веб-сайті повідомила про зміни в нормативних актах, які стосуються діяльності акціонерних товариств.

Зокрема, на засіданні, що відбулося 27 вересня 2016 року, НКЦПФР затвердила зміни до деяких нормативно-правових актів, які стосуються переведення зобов’язань в акції, і схвалила проект змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826.

Змінами, котрі стосуються переведення зобов’язань в акції, передбачено: джерелами збільшення статутного капіталу акціонерного товариства можуть бути додаткові внески, у т.ч. грошові внески та права вимоги за грошовими зобов’язаннями, окрім прав вимоги за зобов’язаннями з виплати заробітної плати, а також за зобов’язаннями щодо сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, податків і зборів тощо. У разі оплати акцій правами вимоги за грошовими зобов’язаннями, такі зобов’язання товариства припиняються зарахуванням зустрічних однорідних вимог.

Документ незабаром буде направлено на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Окрім того, проектом змін до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів пропонується додати норму, згідно з якою в складі квартальної та річної інформацій емітенти забезпечених боргових цінних паперів розкриватимуть фінансову звітність поручителів (страховиків/гарантів).

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»