Новости публикуются на языке оригинала

Запис у трудову книжку про стажування студентів, учнів уноситься підприємством, установою, організацією, де вони проходили стажування, із зазначенням посади, періоду й місця проходження (структурного підрозділу) стажування, спеціальності (кваліфікації) або професії (кваліфікаційного рівня) стажиста на підставі наказу про проходження стажування (п. 2.17 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. № 58, даліІнструкція № 58).

Для студентів, учнів, які мають трудові книжки, навчальний заклад уносить записи про час навчання на денних ВНЗ на підставі наказів про зарахування на навчання та про відрахування із числа студентів, учнів (п. 2.16 Інструкції № 58).

Період роботи зазначених студентів, учнів у студентських таборах, при проходженні виробничої практики й при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики та при проходженні стажування підтверджується відповідною довідкою із зазначенням спеціальності, кваліфікації, посади й часу роботи. На підставі цих довідок навчальні заклади забезпечують занесення до трудових книжок студентів, учнів відомостей про роботу й стажування.

Для студентів, які раніше не працювали та у зв'язку із цим не мали трудових книжок, відомості про час навчання, включаючи час роботи в студентських таборах, на виробничій практиці та при виконанні науково-дослідної госпдоговірної тематики на підставі довідок уносяться підприємством, де надалі вони працюватимуть (п.п. 2.18, 2.19 Інструкції № 58).

Записи про час навчання вносяться до трудової книжки до занесення відомостей про роботу на цьому підприємстві.

Про це нагадує Управління Держпраці в Івано-Франківській області.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»