Новости публикуются на языке оригинала

У зв’язку із численними зверненнями підприємств й організацій, а також працівників, професії та посади яких були передбачені в списках № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість у яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затверджених постановою КМУ від 16.01.2003 р. № 36 (далі — Постанова № 36), та відсутні в новій редакції списків № 1 і № 2, затверджених постановою КМУ від 24.06.2016 р. № 461 (далі — Постанова № 461), Мінсоцполітики надало роз’яснення.

Під час визначення права на пенсію за віком на пільгових умовах  працівників застосовуються списки, що були чинними на період роботи особи.

При обчисленні стажу роботи зі шкідливими умовами праці працівників, професії та посади яких передбачені в Постанові № 461, потрібно користуватися Порядком застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників, при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, затвердженим наказом Мінпраці від 18.11.2005 р. № 383.

Особливо це стосується тих працівників, які мають певний стаж роботи, що надає їм право на пенсію за віком на пільгових умовах, однак у Постанові № 461 їхні професії чи посади відсутні.

Отже, якщо працівник, який мав право на пенсію за віком на пільгових умовах до введення в дію Постанови № 461 (набрала чинності 03.08.2016 р.), продовжує працювати за професією чи посадою, яку в Постанові № 461 не зазначено, пільговий стаж йому зараховується до 02.08.2016 р. включно.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»