Новости публикуются на языке оригинала

На веб-сайті ВРУ зареєстровано законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України (№ 5130), яким пропонується низка змін щодо пенсійного забезпечення та соціальних виплат:

1. Продовжити до 31 грудня 2017 року обмеження на максимальний розмір пенсії в розмірі 10740 грн.

2. Тимчасово, по 31 грудня 2017 року, особам (окрім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи й учасників бойових дій), які працюють на посадах і на умовах, передбачених Законами України «Про статус народного депутата України», «Про державну службу», «Про прокуратуру», «Про судоустрій і статус суддів», призначені пенсії/щомісячне довічне грошове утримання не виплачувати.

3. Соціальні стипендії надавати студентам (курсантам) ВНЗ, виходячи з рівня доходу сім’ї й успіхів у навчанні, у порядку, визначеному КМУ.

Студентам (курсантам) ВНЗ із числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам (курсантам) ВНЗ, які в період навчання у віці від 18-ти до 23-х років лишилися без батьків, гарантували право на виплату соціальної стипендії.

Академічні стипендії надавати особам, які досягли значних успіхів у навчанні та/або науковій діяльності згідно з критеріями, установленими КМУ. Частка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, установлюватиме вчена рада ВНЗ у межах визначеного КМУ загального відсотка студентів (курсантів), які мають право на отримання академічних стипендій, і стипендіального фонду.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»