Новости публикуются на языке оригинала

Головне управління ДФС у м. Києві в листі від 06.09.2016 р. № 19818/10/26-15-12-05-11 розглянуло питання щодо визначення господарських операцій контрольованими й коригування фінрезультату до оподаткування.

Згідно з пп. 39.2.1.1 ПКУ, із метою нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими операціями є:

  • господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування сторін (сторони) таких операцій, котрі здійснюються платниками податків із пов’язаними особами — нерезидентами;
  • зовнішньоекономічні господарські операції з продажу товарів через комісіонерів-нерезидентів.

Для цілей нарахування податку на прибуток підприємств контрольованими є господарські операції, що впливають на об’єкт оподаткування платника податків, однією зі сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), що включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України (пп. 39.2.1.2 ПКУ).

Указані господарські операції визнаються контрольованими, якщо одночасно виконуються такі умови:

  • річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, перевищує 50 млн грн (без ПДВ) за відповідний податковий (звітний) рік;
  • обсяг таких господарських операцій платника податків із кожним контрагентом, визначений за правилами бухобліку, перевищує 5 млн грн (без ПДВ) за відповідний податковий (звітний) рік (пп. 39.2.1.7 ПКУ).

Таким чином, якщо річний дохід платника податків від будь-якої діяльності, визначений за правилами бухобліку, не перевищує 50 млн грн (за вирахуванням непрямих податків), такі операції не є контрольованими.

Згідно з пп. 140.5.4 ПКУ, фінрезультат податкового (звітного) періоду збільшується, зокрема, на суму 30% вартості товарів, у т.ч. необоротних активів, робіт і послуг (окрім зазначених у п. 140.2 та в пп. 140.5.5 ПКУ й операцій, які визнані контрольованими відповідно до ст. 39 ПКУ), придбаних у нерезидентів, що зареєстровані в державах (на територіях), зазначених у пп. 39.2.1.2 ПКУ.

Вимоги пп. 140.5.4 ПКУ можуть не застосовуватися, якщо операція є контрольованою чи операція не є контрольованою й сума таких витрат підтверджується платником податків за правилами звичайних цін відповідно до ст. 39 ПКУ.

Тобто у випадках, коли операції з резидентами цих країн є контрольованими, застосовуються правила трансферного ціноутворення, та в разі, якщо сума таких витрат відповідає рівню звичайних цін, коригування фінансового результату відповідно до пп. 140.5.4 ПКУ не здійснюється.

Ураховуючи наведене вище, платник податку на прибуток збільшує фінрезультат до оподаткування на суму 30 % вартості придбаних товарів у нерезидента, країна резиденції якої включена до затвердженого переліку (незалежно від того, є пов’язаною особою з резидентом такий нерезидент, чи ні), якщо ці операції не підпадають під визначення контрольованих.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»