Новости публикуются на языке оригинала

Якщо дитина продовжує хворіти, то особі, котра здійснює догляд за хворою дитиною, після закінчення максимального строку листка непрацездатності, передбаченого законодавством України, видається довідка за формою, установленою МОЗ України (ф. № 138/о).

Оскільки чинним законодавством передбачено підтвердження тимчасової непрацездатності застрахованої особи довідкою, то календарні дні, що підтверджуються зазначеною довідкою, не враховуються в розрахунковому періоді при обчисленні середньої заробітної плати для розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності як період, не відпрацьований із поважної причини.

Щодо періоду відсутності працівника на роботі без поважної причини (прогул), то такий період не виключається з розрахункового періоду, оскільки прогул не належить до поважних причин.

Ці моменти роз’яснює ФСС із ТВП у листі від 25.05.2016 р. № 5.2-32-81.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»