Новости публикуются на языке оригинала

НБУ постановою Правління від 15.08.2016 р. № 369 затвердив Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників, яке набирає чинності 01.09.2016 р.

Відповідно до цього Положення, банк зобов’язаний забезпечити всебічний аналіз і перевірку документів (інформації) про фінансові операції (які здійснюються та/або які клієнт має намір здійснити) клієнтів банку та відомостей про їх учасників, котрі є підставою для:

1) купівлі іноземної валюти з метою перерахування за межі України;

2) перерахування іноземної валюти за межі України;

3) перерахування коштів у гривнях на користь нерезидентів через кореспондентські рахунки банків-нерезидентів, відкриті в банках;

4) перерахування коштів на користь нерезидентів через філії банків, відкриті на території інших держав;

5) надання згоди на обслуговування операцій за договором (у т.ч. у разі внесення змін у договір), що передбачає виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами за залученими від нерезидентів кредитами, позиками в іноземній валюті;

6) зарахування коштів у гривнях й іноземній валюті на інвестиційні рахунки, що відкриваються нерезидентам-інвесторам у банках України, як повернення іноземної інвестиції та прибутків, доходів, інших коштів, одержаних іноземним інвестором від інвестиційної діяльності в Україні тощо.

Аналізу підлягають документи, на підставі яких має здійснюватися відповідна фінансова операція, інформація про клієнта і його діяльність, інша інформація щодо учасників фінансової операції та їх діяльності.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»