Новости публикуются на языке оригинала

Мінсоцполітики України в листі від 18.03.2016 р. № 106/13/116-16 повідомляє: згідно з положеннями Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій» (далі — Класифікатор), не допускається утворення розширених (подвійних) назв посад (професій) через дефіс, окрім тих, що передбачені в Класифікаторі. Тому об’єднання двох назв професій, як «Охоронник-адміністратор», не відповідає положенням Класифікатора.

Водночас Загальними положеннями Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що містяться у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. № 336, передбачено, що в разі виконання працівником робіт, які належать до різних посад (професій), трудовий договір укладається за згодою сторін за посадою, яку визнано основною. Основною вважається посада з найбільшим обсягом виконуваних робіт порівняно з іншими посадами.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»