Новости публикуются на языке оригинала

Управління Держпраці в Хмельницькій області зазначило, що чергування вдома в денний та нічний час ураховується як півгодини за кожну годину чергування й оплачується виходячи з посадового окладу працівника з урахуванням підвищення за кваліфікаційну категорію.

У разі виклику працівника під час чергування (у заклад, на місце події та додому до хворого) час, витрачений на виклик, оплачується за фактично відпрацьовані години з розрахунку посадового окладу працівника, установленого за штатним розкладом, зі збереженням чинного порядку оплати праці працівників охорони здоров’я в нічний час.

У закладах охорони здоров’я тривалість нічної роботи дорівнює денній і становить до 12 годин у зміну. За рішенням трудового колективу дозволяється встановлювати тривалість робочої зміни до 24-х годин (окрім водіїв санітарного транспорту). У кожному конкретному випадку питання про встановлення тому чи іншому працівнику тривалості робочої зміни до 24-х годин має вирішуватися лише за згодою працівника та профспілкового органу закладу охорони здоров’я. (відповідно до Галузевих правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників закладів, установ, організацій та підприємств системи охорони здоров’я України, затверджених наказом МОЗ від 18.01.2000 р. № 204).

Перелік посад і підрозділів, за роботу в яких проводиться доплата в розмірі 50% годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний час, затверджується керівником закладу за погодженням із профспілковим комітетом. Він не підлягає щорічному перезатвердженню, а за потреби до нього можуть уноситися зміни та доповнення в такому самому порядку.

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»