Новости публикуются на языке оригинала

У Звіті про суми податкових пільг відображається сума податку на прибуток підприємства, яку платник податку не сплатив у зв’язку із застосуванням податкових пільг.

Сума пільги, передбаченої пп. 140.4.2 ПКУ, розраховується таким чином:

У випадку якщо об’єкт оподаткування з податку на прибуток у звітному періоді має від’ємне значення або дорівнює нулю, без урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування попереднього звітного року, то втрати до бюджету не виникають і сума пільги не визначається.

Таке роз’яснення податківці навели в підкатегорії 102.11 системи «ЗІР».

Бухгалтерский сервис «Интерактивная бухгалтерия»