Национальные положения (стандарты) бухгалтерского учета

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Консолідована фінансова звітність"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 "Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 "Оренда"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 "Будівельні контракти"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 "Об'єднання підприємств"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 "Вплив змін валютних курсів"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 "Вплив інфляції"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 "Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 "Прибуток на акцію"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 "Виплати працівникам"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна нерухомість"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку запасів корисних копалин"

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі акцій"


ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ
и ежедневно (в рабочие дни) получайте подборку свежей аналитики и новостей!