Додаток АМ «Інформація щодо нарахованої амортизації» складають до рядка 1.2.1 АМ додатка РІ до Декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897, у редакції наказу Мінфіну України від 19.10.2018 р. № 842 (далі — Декларація). Тобто він є додатком до додатка.
Нагадаємо особливості його заповнення, аби ви вдало пройшли звітну компанію з декларування податку на прибуток

Загальна інформація

Додаток АМ складають лише ті підприємства, які коригують бухгалтерський фінрезультат на різниці, вказані в р. ІІІ ПКУ. Це пов’язано з тим, що додаток передбачений для нарахування т.зв. податкової амортизації щодо основних засобів (у визначенні з пп. 14.1.138 ПКУ) та нематеріальних активів. А остання відіграє роль у застосуванні амортизаційної різниці за ст. 138 ПКУ.

Нагадаємо, у чому суть «амортизаційної» різниці.

Згідно з п.п. 138.1 і 138.2 ПКУ бухгалтерський фінрезультат до оподаткування:

— збільшують на суму бухгалтерської амортизації основних засобів і нематактивів, розрахованої за П(С)БО чи МСФЗ. Цю суму показують у рядку 1.1.1 додатка РІ;

— зменшують на суму податкової амортизації основних засобів і нематактивів, розрахованої за ст. 138 ПКУ. Така сума якраз і формується в додатку АМ і потрапляє до рядка 1.2.1 АМ додатка РІ.

Такі податкові різниці фактично «очищують» бухфінрезультат від бухгалтерської амортизації та враховують у зменшення об’єкта оподаткування амортизацію, розраховану за правилами ПКУ.

Тож, якщо підприємство відмовилося від визначення податкових різниць із р. ІІІ ПКУ, що коригують бухфінрезультат до оподаткування для визначення бази обкладення податком на прибуток (оскільки річний бухдохід не перевищує 20 млн грн), додаток АМ складати не потрібно. Підтверджують це й податківці в підкатегорії 102.20.02 розділу «Запитання – відповіді з Бази знань» ЗІР (zir.tax.gov.ua.). На запитання — «Чи потрібно надавати додаток АМ до податкової декларації з податку на прибуток підприємств, якщо платник податку прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування?» — контролери надали таку відповідь:

«Отже, якщо платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування, у тому числі на різниці, які виникають при розрахунку амортизації основних засобів та нематеріальних активів відповідно до положень п. 138.3 ст. 138 Податкового кодексу України, то додаток АМ не подається».