Наразі розгляньмо Додаток ЦП до Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженої наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 (далі — Декларація).

До речі, за результатами 2019 року потрібно звітувати вже за оновленою формою Декларації (з урахуванням змін, затверджених наказом Мінфіну від 14.11.2019 р. № 481). Проте Додаток ЦП жодних змін не зазнав. Тож із ним все по-старому.

Цей додаток складають для розшифрування рядків 4.1.3 і 4.1.4 Додатка РІ. Розгляньмо детальніше порядок його заповнення.

Насамперед пригадаймо «ціннопаперові» коригування фінрезультату до оподаткування згідно з п. 141.2 ПКУ. Фактично п. 141.2 ПКУ передбачає 3 коригування, а саме:

1. Коригування фінрезультату до оподаткування на суму бухгалтерського ціннопаперового фінрезультату — мовимо про фінансовий результат (від’ємний або додатний) від продажу чи іншого відчуження цінних паперів, відображений у складі фінансового результату до оподаткування податкового (звітного) періоду відповідно до НП(С)БО чи МСФЗ. Своєю чергою, фінансовий результат до оподаткування:

— збільшують на суму такого від’ємного фінрезультату (пп. 141.2.1 ПКУ);

— зменшують на суму такого додатного фінрезультату (пп. 141.2.2 ПКУ).

2. Збільшення фінрезультату до оподаткування на суму від’ємного загального результату переоцінки цінних паперів (крім державних цінних паперів або облігацій місцевих позик) — ідеться про суму перевищення загальної суми уцінок цінних паперів над загальною сумою їх дооцінок за податковий (звітний) період (пп. 141.2.1 ПКУ).

3. Коригування фінрезультату до оподаткування на суму податкового ціннопаперового фінрезультату — якщо за результатами звітного періоду отримано:

— від’ємний загальний фінансовий результат (у т.ч. від’ємний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах) — його сума зменшує загальний фінансовий результат від операцій із продажу чи іншого відчуження цінних паперів наступних податкових (звітних) періодів (пп. 141.2.4 ПКУ);

— додатний загальний фінансовий результат (у т.ч. від’ємний результат переоцінки цінних паперів, не врахований у попередніх податкових періодах) — його сума збільшує фінансовий результат до оподаткування податкового (звітного) періоду (пп. 141.2.5 ПКУ).

Детальніше про застосування таких коригувань читайте в публікації «Купівля-продаж векселя: як показати коригування в декларації з прибутку».

Форма Додатка ЦП якраз і призначена для визначення двох останніх коригувань. Далі розповімо, у який спосіб його заповнювати.

Рядок 01 «Дохід від продажу та інших способів відчуження цінних паперів»