Наразі розповімо, хто повинен складати додаток ПЗ до декларації з податку на прибуток і як правильно його оформити

У рядках 01–04 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форма якої затверджена наказом Мінфіну України від 20.10.2015 р. № 897 (далі — Декларація), а також в додатку РІ до неї відображають показники (результати) усіх видів діяльності, у т.ч. пільгової.

Для того щоб визначити результат саме від оподатковуваної діяльності, потрібно вирахувати з об’єкта оподаткування (рядок 04 декларації) результат звільненої від оподаткування діяльності (рядок 05 ПЗ). Зокрема, результат (прибуток/збиток) звільненої від податку на прибуток діяльності розраховуємо в додатку ПЗ до Декларації.

Хто складає додаток ПЗ

Складати й подавати додаток ПЗ до Декларації з податку на прибуток необхідно платникам податку на прибуток, які у звітному (податковому) періоді провадили діяльність, що звільнялася від обкладення податком на прибуток. Ідеться про випадки, перелічені у ст. 142 і підрозділі 4 р. ХХ ПКУ.

Зауважимо

Згідно з п. 30.4 ПКУ платники мають право відмовитися від використання пільг із податку на прибуток або призупинити їх використання на один чи декілька податкових періодів (правила див. у листі ДПАУ від 20.01.2011 р. № 1390/7/16-1517-01). У такому разі додаток ПЗ до Декларації не складають.

Перелік платників, які могли скористатися пільгами в обкладенні податком на прибуток у 2019 році, наведімо в таблиці 1.