До какого количества знаков после запятой необходимо округлять графу 7 налоговой накладной «Ціна постачання одиниці товару/послуги без урахування ПДВ»? Сколько знаков после запятой должна включать графа 6 налоговой накладной «Кількість (об’єм, обсяг)»?